Profil
Blankspace er arkitekterne MAA Claudia Carbone & Claus Peder Pedersen, antropologen Kirsten Marie Raahauge og kunstneren Ivar Tønsberg. Blankspace udfører konsulentopgaver og er invovleret i undervisning og forskning. Arbejdsopgaverne involverer blandt andet analyser, konceptudvikling, planlægningsstrategier og projektforslag.

Blankspace er etableret i 2003 på baggrund af en omfattende erfaring med planlægning, bydesign og by- og arkitekturforskning. Partnerne i Blankspace er blevet præmieret i adskillige arkitektkonkurrencer, har deltaget i over et halvt hundrede udstillinger i ind- og udland, har modtaget arbejdsstipendier fra Statens Kunstfond, har udført konsulentopgaver for stat og kommune og har bidraget med projekter og tekster til en lang række internationale og nationale publikationer.

De har forsket og undervist ved Afdeling for Etnografi og Socialantropologi i Århus, Arkitektskolen i Aarhus, Berlage-instituttet i Rotterdam, Designskolen i København, Handelshøjskolen i København, Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, KAKTUS, Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Odense Universitet, SBI og Aalborg universitet.

Blankspace har arbejdet med guldalderlandskaber, verdenshavne, motorveje, øsamfund, parkanlæg og netværksbyer for blandt andre Albertslund Kommune, Vejdirektoratet og Statens Kunstfond.

Claudia Carbone
, arkitekt maa.
Partner i tegnestuen TRANSFORM til 2003. Underviser ved Arkitektskolen i Aarhus.

Claus Peder Pedersen, arkitekt maa, Ph.d.
Partner i tegnestuen TRANSFORM til 2003. Lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Ivar Tønsberg, maler.
Studier ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Modtog Statens Kunstfonds Treårige Arbejdslegat 1996.

Kirsten Marie Raahauge, antropolog, mag. scient.
Ansat ved Kunstakademiets Arkitektskoles Center for Tværfaglige Urbane Studier til 2000. Ph.d.-studerende ved Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet.

Blankspace Vest
Søndre Ringgade 15, 4. th.
DK-8000 Århus C

Blankspace Øst
Selveje Allé 20
2500 Valby
©Blankspace 2004-2006